home

Dzi?kujemy za zainteresowanie nasz? stron? internetow?, zapraszamy na zakupy do naszego wirtualnego sklepu.

Je?eli potrzebuj? Pa?stwo bezpo?redniego kontaktu, zapraszamy do siedziby naszej firmy, jak równie? pod numery telefonów naszych handlowców.

Nasza firma dzia?a na rynku cz??ci zamiennych do samochodów ci??arowych od 1991 roku. Specjalizujemy si? w kompleksowym zaopatrywaniu naszych klientów w cz??ci zamienne do remontu ci??arówek oraz naczep i inych pojazdów specjalistycznych .

W ci?g?ej sprzeda?y posiadamy ponad 50 tysi?cy cz??ci do ci??arówek : MAN, SCANIA, VOLVO, IVECO, RVI, DAF
Nasza firma jest w stanie skompletowa? Pa?stwu podzespo?y do naprawy ci??arówek i dostarczy? je na miejsce w dogodnym dla Pa?stwa terminie. Dzi?ki wieloletniej wspó?pracy z producentami i dostawcami cz??ci zamiennych do ci??arówek, jeste?my w stanie dostarczy? Pa?stwu towar w korzystnych cenach. Nasza propozycja wydaje si? nam bardzo interesuj?ca w przypadku konieczno?ci przeprowadzenia remontu w okre?lonym czasie.

Jeste?my bezpo?rednim przedstawicielem nast?puj?cych firm:

  • Fleetguard - Filtry
  • Hella - o?wietlenie do pojazdów, klimatyzacja
  • Fomar Roulunds - klocki i ok?adziny hamulcowe
  • Kometal - b?bny hamulcowe
  • Koni - amortyzatory


Samochody ci??arowe - cz??ci